Jungian Type Index

De Jungian Type Index, JTI, is een methodiek die mensen op een positieve manier inzicht geeft in hun persoonlijke voorkeuren, zodat duidelijk wordt waarom ze op een bepaalde manier communiceren, conflicten aangaan of vermijden, hoe ze met stress omgaan of veranderingsprocessen beleven. De JTI methodiek bestaat uit het gebruik van een valide en betrouwbare vragenlijst en een onderzoekend feedbackgesprek met een JTI Certified Practitioner.

JTI Vragenlijst

De Jungiaanse Type Index, ofwel de JTI, is een persoonlijkheidsvragenlijst die bestaat uit 56 vragen. Je ontvangt telkens twee stellingen en jij geeft aan waar jouw voorkeur naar uitgaat. Deze betrouwbare en valide vragenlijst helpt je inzicht te krijgen in jouw natuurlijke, persoonlijke voorkeuren en die van anderen. Deze vragenlijst wordt alleen bij personen boven de 16 jaar afgenomen. 

Rapportage

Nadat de vragenlijst is afgenomen en er een persoonlijk gesprek over heeft plaatsgevonden, ontvang je een uitgebreide rapportage waarin diep ingegaan wordt aan de betekenis van jouw voorkeuren. In deze context kan een voorkeur gedefinieerd worden als: wat iemand naar alle waarschijnlijkheid geneigd is te doen wanneer deze volledig vrij is om te kiezen.

Wat is voorkeur? 

Iedereen gebruikt beide handen, maar we verkiezen toch de ene hand boven de andere. Omdat we de ene hand beter vertrouwen, is zij ook bewuster ontwikkeld dan de andere. De voorkeur voor rechts of links is aangeboren. Dit geldt ook voor de voorkeuren voor de interne of een externe wereld waarop de aandacht wordt gericht, voor een manier waarop informatie wordt opgenomen, een manier waarop beslissingen worden genomen en een manier waarop het leven wordt ingericht. Heel belangrijk is om te weten dat deze aangeboren voorkeuren geen vaardigheden of competenties zijn. Het gaat niet om wat iemand kan of niet kan. In de meeste gevallen zijn iemands voorkeuren het meest zichtbaar in periodes van ontspanning, wanneer verwachtingen en situationele eisen op de achtergrond raken en men vrij is om ‘zichzelf te zijn’. Aan de andere kant kunnen voorkeuren aan het licht komen in ‘hogedruksituaties’, vooral in de eerste fases wanneer het individu probeert de uitdaging aan te gaan op de voor hem of haar meest natuurlijke wijze. 

De waarde van de JTI

De waarde van de Typologie ligt in het feit dat zij inzicht geeft in de diversiteit onder de mensen, waardoor begrip en waardering ontstaat. De JTI geeft met bijbehorende boek* en rapportage inzicht en handvatten als het gaat om bijvoorbeeld leerstijlen, drijfveren, communicatiestijl, conflicthantering, motorische voorkeuren, natuurlijke kwaliteiten en aandachtspunten. Praktisch, leesbaar en begrijpelijk.

*Bij de vragenlijst hoort een boek: Inzicht in Jungiaanse Typen (70 pagina’s). Dit boek gaat dieper in op de betekenis van de vier dimensies en volgt Jungs gedachtegang hierbij. Alle 16 Typen worden uitgebreid beschreven in het boek.