Bewustwijszijn 

heeft als missie kinderen én volwassenen meer vanuit de kern te accepteren, begrijpen en begeleiden, waardoor ze met vertrouwen in zichzelf authentiek mogen, durven én vooral blijven zijn. Vanuit deze basis kan je de verschillen met een ander inzetten om samen verder te komen en daardoor liefdevoller en met minder inspanning ontwikkelen en bijdragen aan de maatschappij.  

Om deze missie te doen slagen richt ik mij op onderwijsprofessionals die op zijn/haar beurt graag willen bijdragen aan het behoud van authenticiteit bij zichzelf en/of bij kinderen.


Bewustwijszijn staat voor..

Bewust

Wijs

Zijn

Het woord "bewust" staat voor het bewust worden van je omgeving, gedrag, vaardigheden, overtuigingen en je authentieke jij. Bewust worden van de laag waaruit jij kijkt naar jezelf én de ander. 

Ieder mens beschikt over een encyclopedie aan opgedane kennis en (on)bewuste wijsheden.  

Aanwezig zijn, in het moment zijn. De sleutel om de encyclopedie aan wijsheid in jezelf daadwerkelijk te openen en deze te verbinden met de kennis die jij opgedaan hebt.


Werkwijze

Door juist recht te doen aan verschillen, haal je het beste in elkaar naar boven! Bewustwijszijn werkt binnen alle diensten vanuit het principe ken jezelf, ken de ander en dan samen vooruit. Je wordt binnen Bewustwijszijn uitgedaagd om buiten je gewoonlijke perspectief te gaan kijken, dit doen we met behulp van de 16 fictieve kinderen / volwassenen én door te kijken vanuit welke laag van de lotusbloem jij kijkt naar jezelf én de ander. 


Anouk Boomkamp-Molendijk

Ik ben Anouk Boomkamp-Molendijk. Mensen kenmerken mij als een warm, betrokken, geïnteresseerd en bemoedigend persoon. Met Bewustwijszijn wil ik graag anderen inspireren en motiveren om bewust te worden van hetgeen dat je doet en denkt. Ik geloof namelijk dat wij allemaal prachtige mensen zijn met een encyclopedie aan kennis en wijsheden, ik draag graag een steentje bij aan het vinden van de juiste sleutel om de deur van jou/jullie encyclopedie te openen. Met een nuchtere blik zal ik aan jou/jullie zijde staan. Je kunt van mij verwachten dat ik de juiste vragen stel, zo oordeelloos mogelijk naar je luister én jouw inzichten en oefeningen laat horen, zien en ervaren. 


De kracht van de olifant 

De olifant laat zien hoe jij jou pad kunt gaan; rustig, waardig, geaard, in vertrouwen, waarbij je vertrouwt op jouw innerlijke wijsheid en deze centraal stelt.   

 De olifant herinnert je aan; 

  • je kwaliteiten: zet deze dienstbaar in, zodat ook anderen ervan kunnen profiteren; 
  • je innerlijke wijsheid: stel deze centraal;
  • je kracht: besef hoe krachtig je bent; 
  • het samen 1 zijn: accepteer hulp en steun;
  • de tijd: neem deze door aanwezig te zijn. 

“Iedereen kijkt vanuit een eigen perspectief. Maak hier liefdevol gebruik van en vergroot jullie perspectief door samen Bewustwijs te zijn.”

De olifant staat met zijn boodschap symbool voor Bewustwijszijn en heeft om deze reden ook een prominente plek in het logo gekregen. In het logo vind je een kleine (gele) én een grotere witte olifant. De kleine olifant zit op zijn gat, laat zich begeleiden door de grotere olifant, maar laat tegelijkertijd ook zien dat je even "stil" mag staan. De kleine olifant is geel, net als het woord wijs in Bewustwijszijn. Kinderen dragen al vele wijsheden bij zich, wij als volwassenen kunnen ook veel van kinderen leren door goed te kijken en te observeren. De cirkel waarin de olifanten zich bevinden staat voor het oneindig kunnen ontwikkelen. De strepen laten zien dat iedereen dit in zijn eigen tempo doet. De 7 strepen verwijzen naar de 7 universele rechten van de mens; het recht om te hebben, te voelen, te handelen, te beminnen en bemind te worden, de waarheid te spreken en te horen, te zien en te weten. De kleuren hebben ieder ook een betekenis. De kleur groen staat hier voor de liefde voor jezelf en de ander en het evenwicht tussen ratio én intuïtie.  De kleur geel staat voor positiviteit, inspiratie, intelligentie en optimisme. 


Jungian Type Index

De Jungian Type Index, JTI, is een methodiek die mensen op een positieve manier inzicht geeft in hun persoonlijke voorkeuren, zodat duidelijk wordt waarom ze op een bepaalde manier communiceren, conflicten aangaan of vermijden, hoe ze met stress omgaan of veranderingsprocessen beleven. De JTI methodiek bestaat uit het gebruik van een valide en betrouwbare vragenlijst en een onderzoekend feedbackgesprek met een JTI Certified Practitioner.